KKK

Enne küsimuse esitamist vaata kas äkki sellele pole juba allpool vastatud ja soovitav oleks ka uurida, mida ütleb selle kohta meie põhikiri.

 

Kes võib olla seltsi liige?

Ühingu liikmeks võib olla iga jahi- või kalapüügihuviline vähemalt 14- aastane Eesti Vabariigi kodanik.

Kuidas saada Seltsi liikmeks?

Ühingu uue liikme vastuvõtmise otsustab juhatus liikmeks soovija avalduse alusel. Liikmeks soovija peab lisaks avaldusele esitama kahe Ühingu liikme kirjaliku soovituse.

Ühingusse vastuvõtmisel tasub liige sisseastumismaksu, mille suuruse määrab nii noorliikmetele, kui lihtliikmetele kindlaks Ühingu üldkoosolek. Sisseastuja saab Ühingu liikmeks pärast sisseastumismaksu tasumist.

 Kes saavad kodulehele registreeruda?

Kodulehele sisselogimist nõudev osa on mõeldud Seltsi liikmetele oma meilide lugemiseks, Seltsi dokumentidega tutvumiseks ja Seltsisiseks infovahetuseks.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/