Asukoht

mapsection46221Märjamaa jahipiirkond

Märjamaa jahipiirkonna piir läheb Ellamaa oja suubumiskohast Kasari jõkke mööda Kasari jõge Konnaveski oja suudmeni, jätkudes mööda Konnaveski oja Tallinna–Pärnu maanteeni; edasi mööda Tallinna–Pärnu maanteed Orgitani; Orgitalt mööda Orgita–Märjamaa maanteed Märjamaa alevi piirini ning mööda Märjamaa alevi piiri Märjamaa–Konuvere maanteeni; seejärel mööda Märjamaa–Konuvere maanteed Tallinna–Pärnu maanteeni; teeristist mööda Tallinna–Pärnu maanteed Vigala jõeni ning mööda Vigala jõge Reoraba kraavini; sealt mööda Reoraba kraavi Märjamaa metskonna kvartali 226 idanurgani; siitpeale mööda Märjamaa metskonna kvartalite 226, 223 ja 222 põhjasihti Paeküla ojani; edasi mööda Paeküla oja Kasari jõeni ning mööda Kasari jõge Ellamaa oja suudmeni.

 


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/